Recepcja jest czynna od godz. 8.00 - 20.00

Warunki rezerwacji i pobytu.

 1. Przedmiotowy regulamin określa zasady, na których można realizować rezerwacje i dokonywać  wynajmu apartamentów
  Zarezerwowanie apartamentu za pośrednictwem platformy internetowej www.tatrzanskaostoja.pl oraz telefonicznie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Umowa pomiędzy klientem, a właścicielem lokalu zostaje zawarta w chwili dokonania całkowitej rezerwacji za pomocą strony internetowej, telefonicznie i/lub osobiście.

 2. Rezerwacja on-line
  Rezerwacji dokonuje się za pomocą platformy internetowej dostępnej na: www.tatrzanskaostoja.pl Po wybraniu danego apartamentu klient wprowadza do sytemu rezerwacyjnego swoje podstawowe dane w celu dokonania rezerwacji. Następnie wybiera dogodny sposób płatności: przelew lub płatność kartą płatniczą online i dokonuje zapłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% lub też całej zapłaty za pobyt. Po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty system prześle na wskazany przez klienta adres e-mail potwierdzenie złożonej rezerwacji.
 3. Rezerwacja telefoniczna  lub e-mailowa
  W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez system przez 24h - w tym czasie należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 30% (lub całą kwotę) na podane konto .W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Rezerwacja jest skuteczna
  z chwilą uznania rachunku bankowego. Po otrzymaniu zadatku na rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić w dniu przyjazdu.
 5. Anulowanie i zmiana rezerwacji
  W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku chęci zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient zobowiązany jest zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w rezerwacji datą przyjazdu. Zamiana terminu może zostać rozpatrzona wyłącznie w przypadku gdyby rezerwowany apartament był wolny w innym terminie. W takim przypadku Aparthotel Tatrzańska Ostoja może zaproponować klientowi inny lokal w innej cenie. Zmiana terminu może wiązać się ze zmianą ceny za wynajem. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji
  stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całej ceny rezerwacji . Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Gościem i obejmuje wyłącznie wynajem lokalu.
 7. Cena - podana w opisie cena apartamentu obejmuje opłaty za wszystkie media, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby)  oraz sprzątanie końcowe. 
  Gość może zamówić dodatkowe sprzątanie płatne  100 zł. netto oraz pościel / ręcznik na zamianę płatne  15 zł netto./kpt.  
 8. Przyjazd winien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie na infolinii 512-413-333. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu., chyba że uzgodniono  inaczej.  
  Kaucja w wysokości 400 zł. zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona klientowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag. Zameldowanie po godzinie 20:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej na infolinii.
 9. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 10. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić administrację  o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
 11. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
 12. Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach.
 13. W przypadku zagubienia :
  - elektronicznej karty/ klucza - pobiera się opłatę w wysokości 50zł.
  - Karty Tatrzańskiej - pobiera się opłatę w wysokości 20zł
  - pilota do bram - pobiera się opłatę w wysokości 100zł.
 14. Regulamin pobytu
  a) Liczba osób mających przebywać w apartamencie nie może być większa niż zgłoszona w rezerwacji.  Jeśli liczba osób  będzie  wyższa niż podana w rezerwacji, administracja może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
  b) Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia lokalu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. 
 15. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Obiektu Tatrzańskiej Ostoi, uprawnia Aparthotel  do roszczenia  w stosunku do klienta.
 16. Dziecko do lat 4 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku (łóżeczko z pościelą- dodatkowo płatne)  nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.
 17. W  apartamentach A2, B1, B2, C2,  istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.
 18. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 19. Za pobyt pobierana jest opłata miejscowa (klimatyczna) wg stawek ustalonych przez Urząd Miasta Zakopane.
 20. Możliwość płatności kartą. Akceptowane karty:
  - American Express
  - Visa
  - Euro/Mastercard
 21. Promocję i rabaty nie łączą się.